HELANDE LJUD-

Obs! Verksamheten pausad

Allt levande vibrerar, med universum.

Meditation i vila


Gong Bad är en form av meditation i vila under ljudet av Gong, klangskålar, sång och andra instrument från fältet Healing Sounds. Som mottagare ligger eller sitter du på yogamattan och tar emot ljudet och frekvenserna som verkar på ett plan som vi kanske inte är fullt medvetna om med vårt mänskliga “begränsade” sinne. Ljudet kan släppa på spänningar och blockeringar, frigöra sinnet och ge en känsla av frid och helhet. Gongens vibrationer sköljer igenom dig och ditt energisystem på cellnivå.

Gong-sessioner kan även ges individuellt. In i meditation kan du ta med dig en intention som tas med i Gong-spelandet som en förstärkare av det du vill ge mer utrymme för i ditt liv.