OBS! Verksamheten pausad!

Vad kan MoYoLo erbjuda dig?

yoga

Går livet ibland lite för snabbt. Har kroppen börjat reagera på för hög belastning och anspänning under alldeles för lång tid. Speglar sig disaharmonin inom dig i dina relationer till dig själv, din familj och omgivning.

Har du tappat orienteringen och prioriteringen av vad som är viktigt för Dig i ditt liv. Låter du självtvivel, prestationskrav och rädsla styra dina val. Kan du sakna kraften och glädjen som ger dig lyskraft. 

MoYoLo erbjuder dig möjligheten att stanna upp och återhämta din ursprungskraft som är källan till Din fulla potential där du vibrerar som starkast. Rör dig mot din källa av KärleksKRAFT-> -> MOve YOur LOve