Yoga & Dans

Hatha yoga är en dynamisk yogarform med fokus på biomekanik, att det ska vara hälsosamma rörelser för kroppen. Det kan upplevas som utmanande samtidigt som det ska vara roligt. Vi använder oss av yogablock och band som hjälpmedel vid behov. Styrka, stabilitet, rörlighet, andning är ledorden, i samklang med själens röst.

 

Yin yoga är en stillsam yogaform. Det här är en meditativ yoga som är ett komplement till den dynamiska yogan. Yin yoga är ett begrepp som innefattar program/positioner man gör med syfte att öka cirkulation i ett visst område,förl att öppna upp i bindväven runt muskler och organ samt stärka kroppens meridiansystem. Yin står här för vår bindväv i opposition till Yang som står för muskelvävnad. Det är framförallt områdena kring höften, låren, bäckenbenet och nedre delen av ryggraden som är i fokus. Positionerna hålls cirka fem minuter, med musklerna avslappnade och med medveten närvaro i andningen .

I kroppen kan det samlas fysisk anspänning och mental och emotionell stress. Genom andningsmeditationen lugnas nervsystemet och signaler skickas ut till kroppens celler om avspänning på olika plan.

 

Morgonyoga Ge dig själv en bra start på dagen där vi mjukar upp kroppen med hathayoga och fyller oss med god energi, goda tankar och skapar goda förutsättningar för en balanserad dag.

 

 

Barnyoga är för barn i åldern 7-12 år.Syftet med barnyogan är att främja barnets välbefinnande. Vi kan använda våra yogaövningar som ett verktyg för ökad fokusering och lugn, men vi jobbar också med att stärka kroppen, balansen och öka rörelseförmågan som en motvikt till alltför mycket stillasittande. Lekar och samarbetsövningar gör yogan levande och kul! Vi använder oss ibland av olika teman, för att främja fantasin och ge utrymme för kreativt spelrum och kinestetiskt lärande.

Fördelar med yogan är att den kan ge ökad kroppskännedom, och jag tycker att det är viktigt att förmedla vikten av att lyssna på sin kropp, verka jag-stärkande och visa på vikten av såväl aktivitet som återhämtning.(Denna klass erbjuds till särskilda grupper vid överenskommelse.)

 

Flow och Styrka Ett pass med funktionella rörelser för kraft, styrka och kondition.

 

The Groove Dansklass som är enkel och utan krånglig koreografi. Olika musikstilar. Vi utgår från varje individs dansglädje och kreativitet. Det viktiga är inte att det ska vara snyggt utan det ska kännas bra för dig. Alla kan dansa!

 

 

Afropowerdance Dansklass som är inspirerad av afrikans dans och musik. Där vi jobbar med låg tyngdpunkt, stora kraftfulla rörelser, mycket rumpa och bröstöppningar. Lägg bort tankar om att det ska se snyggt ut. Låt det kännas bra, skönt och frigörande. Använd din energi, din kraft, skak runt den och låt det flöda.