Medveten Andning

Kurs i Medveten andning

 

Start Ny Kurs: vid intresse av minst 5 personer

 

Plats: MoYoLo Yogastudio, Torggatan 23B

 

Kursupplägget:

•Träff 1 – 28-dagars Medveten Andningsträning

•Träff 2 – Fem grundprinciper för en bra andning

•Träff 3 – Sambandet mellan andning, tankar och känslor

•Träff 4 – Medveten Andning vid träning

•Träff 5 – Andningsrelaterade hälsoproblem och sjukdomar

•Träff 6 – Återträff

 

Detta ingår i kursen:

•6 st Utbildningsträffar, Relaxator, boken Medveten Andning, Sleep Tape , 28-dagars träningsprogram

•Inloggning på AndningsCoachen.se

 

Din investering: 1800kr inkl. moms

 

 

Programmet har haft många positiva effekter på människors hälsa och välbefinnande, alltifrån att minska upplevelse av stress, förbättrad sömn, minskade symptom av astma, minskar smärta och värk, samt stabiliserat blodtryck.

Medveten andning grundar sig på den medicinska kunskapen om hur kroppen fungerar optimalt. I dagens samhälle lever den moderna människan på ett sätt som många gånger begränsar den sunda andningen och påverkar vår psykiska och fysiska hälsa.

 

Programmet handlar om att bli medveten om sina andningsvanor och att bli medveten om situationer i vardagen där andningen begränsas och hur det påverkar oss. Den andra delen handlar om hur du kan träna dig till att få ett fördjupat och förlängt andetag, det vill säga goda andningsvanor som kan förbättra välbefinnandet och i vissa fall hälsa. Ytterligare en aspekt handlar om hur vi kan få gynnsam syretillförsel vid sömn och fysisk aktivitet.

Du kommer få med dig kunskap om andningens funktion och betydelsen av goda vanor. Du introduceras i 28-dagars programmet för goda andningsvanor. Vi kommer att prata om sambandet mellan andning, tankar och känslor. Du kommer också att få kunskap om andningsrelaterade hälsoproblem och sjukdomar.

 

Det viktigaste är det du gör i vardagen mellan träffarna. Det är det som ger resultat. Det är inte särskilt betungande att utföra träningen 15 minuter varje dag, för du kan göra det medan du diskar, är ute och går med hunden, sorterar och viker tvätt, kör bil eller sitter framför datorn.

 

Programmet kommer att riktas mot privata grupper och företag. För mer information kontakta Monika Vasic, 070-7474226, monika.vasic1@gmail.com

 

Du kan läsa mer om Medveten andning och konceptet på http://www.medvetenandning.se/